Powrót do strony gównej


Dworek w Wyczechowie

Dworek w Wyczechowie został wybudowany w latach 80-tych XIX w., obecnie siedziba oddziału Ecofarmy Kaszubskiej. Zespół zabudowań dworu i dawnego folwarku otacza zabytkowy zespół parkowy z cennymi drzewami chronionymi jako pomniki przyrody.

Po kasacji klasztoru kartuskiego przez Prusaków w 1772 roku utworzono z jego dóbr starostwo kartuskie. Ze względu na braki lokalowe kształtującej się administracji powiatowej przez kilka pierwszych lat siedziba landrata (starosty) kartuskiego Carla Michaela von Groddecka mieściła się w dworku w Wyczechowie, którego był właścicielem.

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Oœrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieœ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Sala widowiskowa GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino

GOK Somonino. All rights reserved.