Powrót do strony głównej

  WIŚTA WIO czyli na kaszubsk± nutę
   Turniej WoĽniców i Hodowców Koni Zimnokrwistych na Kaszubach
   Ostrzyce


Impreza o charakterze rekreacyjno-kulturalno-turystycznym z akcentem folklorystycznym dla woĽniców, mieszkańców i turystów. Prezentuje narzędzia, zwyczaje Kaszubów. W programie przewidziane s±: korowód zaprzęgów, konkursy sprawno¶ciowe, występy kapeli kaszubskich, degustacja kuchni regionalnej (tylko i wył±cznie). Celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub i pokazanie folkloru Kaszub. Miejscem zawodów jest pole biwakowe "Stolemek" nad pięknym jeziorem Ostrzyckim.

Organizatorzy imprezy:
- GOK Somonino
- Pensjonat "U STOLEMA" w Ostrzycach
- Hodowcy Koni Zimnokrwistych na Kaszubach
- Kaszubska Akademia Powożenia Bryczkami z Somonina
-------------------------------------------------------
Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bież±ce GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wie¶ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Wirtulany spacer po GOK Somonino

"Wi¶ta wio czyli na kaszubsk± nutę"
- Turniej WoĽniców i Hodowców Koni Zimnokrwistych na Kaszubach

Ostrzyce, 1 maja 2019 r.


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę"

>>> czytaj więcej


Wl¦TA WlO... czyli na kaszubsk± nutę 2018

Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2018 r.

>>> czytaj więcej


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2017 r.

>>> czytaj więcej

------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2016 r.

>>> czytaj więcej

----------------------------------------------------------------------

Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2015 r.

>>> czytaj więcej

-------------------------------------------------------


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
   
"Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2014 r.

Impreza odbyła się dnia 1 maja 2014 r. na polu biwakowym "Stolemek" w Ostrzycach. W ramach imprezy odbyły się następuj±ce konkurencje:

Dla kuczrów:
- slalom bryczek (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik) - 9 załóg
- przewóz wody szlóp± (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik) - 9 załóg
- rzut balotem na wóz (konkurencja indywidualna) - 17 osób
- jazda na oklep (konkurencja indywidualna dla kuczrów) - 11 jeĽdĽców

Dla dzieci:
- rzut podkow± do celu (dla dzieci młodszych i starszych) - 22 osoby
- wy¶cig na piłkach (dla dzieci młodszych i starszych) - 22 osoby

Cało¶ć sędziowali:
- Sędzia Główny: Danuta Kosowska
- Sędziowie Pomocniczy: Adam Wydrowski i Mateusz Bullmann

Biuro imprezy prowadziły: Emilia Radomska, Natalia Labuda i Monika Halman


WYNIKI ZAWODÓW

SLALOM BRYCZEK
      I miejsce - Arkadiusz Kupper i Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Michał Potrykus i Adam Serkowski (R±ty)
      III miejsce - Daniel Górlikowski i Rafał Górlikowski (R±ty)

PRZEWÓZ WODY SZLÓPˇ
      I miejsce - Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Michał Potrykus (R±ty)
      III miejsce - Daniel Górlikowski (R±ty)

RZUT BALOTEM NA WÓZ
      I miejsce - Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Michał Potrykus (R±ty)
      III miejsce - Daniel Górlikowski (R±ty)

JAZDA NA OKLEP
      I miejsce - Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Paulina Wydrowska (Goręczyno)
      III miejsce - Kazimierz Pobłocki (Lisie Jamy)

WYNKI OGÓLNE
      I miejsce - Arkadiusz Kupper i Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Michał Potrykus i Adam Serkowski (R±ty)
      III miejsce - Piotr Kupper i Arkadiusz Kupper (R±ty)


KONKURENCJE DLA DZIECI

RZUT PODKOWˇ (dzieci młodsze)
I miejsce - Patryk Sójka (Gdańsk)
II miejsce - Mateusz Górlikowski (Raty)
III miejsce - Julian Szymanowski (Kolano)

RZUT PODKOWˇ (dzieci starsze)
I miejsce - Bartosz Ustowski (Ostrzyce)
II miejsce - Natalia Zaborowska (Rybaki)
III miejsce - Bartosz Sójka (Gdańsk)

WY¦CIG NA PIŁKACH (dzieci młodsze)
I miejsce - Patryk Sójka (Gdańsk)
II miejsce - Lidia Brylowska (Ostrzyce)
III miejsce - Dawid Laskowski (Przodkowo)

WY¦CIG NA PIŁKACH (dzieci starsze)
I miejsce - Patryk Brylowski (Ostrzyce)
II miejsce - Jan Bartosik (Gdynia)
III miejsce - Oliwia Brylowska (Ostrzyce)

Wszystkie, pozostałe dzieci bior±ce udział w zawodach otrzymały słodkie upominki.

Na zakończenie odbyła się, tradycyjnie, dodatkowa konkurencja przeci±gania liny. Udział w niej wzięły 2 zespoły 5-osobowe: jeden zespół to kuczrowie reprezentuj±cy gminę Stężyca, drugi za¶, to również kuczrowie - reprezentanci gminy Somonino.
W wyniku zmagań obu zespołów zwyciężyła reprezentacja gminy Somonino.

Podczas trwania imprezy czas umilała "Kapela Kazimierza" z Borzestowskiej Huty.

Organizatorem cało¶ci byli: Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie, Centrum Rekreacji "U Stolema" w Ostrzycach, Hodowcy Koni Zimnokrwistych oraz Stowarzyszenie "Przyjazna Wie¶ Kaszubska".
-------------------------------------------------------------------Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
   "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2013 r.

Impreza odbyła się dnia 1 maja 2013 r. na polu biwakowym "Stolemek" w Ostrzycach. W ramach imprezy odbyły się następuj±ce konkurencje:

Dla kuczrów:
- Slalom bryczek (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik) - 11załóg
- Przewóz wody szlóp± (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik) - 8 załóg
- Rzut balotem na wóz - 21 osób
- Jazda kar± (taczk±) i piłowanie drewna - 8 załóg
- Jazda na oklep (konkurencja tylko dla kuczrów i hodowców koni) - 14 jeĽdĽców

Dla dzieci:
- Rzut podkow± do celu (dla dzieci młodszych) - 21 osób
- Wy¶cig na piłkach (dla dzieci młodszych i starszych) - 24 osoby
- Rzut do celu kółkiem ringo (dla dzieci starszych) -10 osób

Cało¶ć sędziowali: sędzia główny Danuta Kosowska
i sędzia pomocniczy Mariusz Zaborowski.
Biuro imprezy prowadziły: Emilia Radomska, Natalia Labuda i Monika Halman.

WYNIKI ZAWODÓW:

SLALOM BRYCZEK:
      I miejsce - Arkadiusz Kupper i Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Piotr Kupper i Arkadiusz Kupper (Kolano)
      III miejsce - Marian Szwichtenberg i Jacek Labuda (Kolano)

PRZEWÓZ WODY SZLÓPˇ:
      I miejsce - Arkadiusz Kupper i Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Piotr Kupper i Arkadiusz Kupper (Kolano)
      III miejsce - Kazimierz Pobłocki i Jakub Młyński (Lisie Jamy)

PRZEJAZD KARˇ I PIŁOWANIE DREWNA:
      I miejsce - Marian Szwichtenberg i Jacek Labuda (Kolano)
      II miejsce - Daniel Górlikowski i Dariusz Górlikowski (R±ty)
      III miejsce - Kazimierz Pobłocki i Jakub Młyński (Lisie Jamy)

RZUT BALOTEM NA WÓZ
      I miejsce - Andrzej Brylowski (Ostrzyce)
      II miejsce - Jacek Labuda (Kolano)
      III miejsce - Marian Szwichtenberg (Kolano)

JAZDA NA OKLEP
      I miejsce - Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Jakub Szwichtenberg (Ostrzyce)
      III miejsce - Kazimierz Pobłocki (Lisie Jamy)

KONKURENCJE DLA DZIECI

RZUT PODKOWˇ (dzieci młodsze):
      I miejsce - Bartosz Górlikowski (R±ty)
      II miejsce - Patryk Brylowski (Ostrzyce)
      III miejsce - Ksawery Gronkowski (Szymbark)

WY¦CIG NA PIŁKACH (dzieci młodsze):
      I miejsce - Patryk Sójka (Gdańsk)
      II miejsce - Jakub Zwara (Gdańsk)
      III miejsce - Bartosz Sójka (Gdańsk)

WY¦CIG NA PIŁKACH (dzieci starsze)
      I miejsce - Damian Brylowski (Ostrzyce)
      II miejsce - Przemysław Czapiewski (Ostrzyce)
      III miejsce - Wiktoria Ja¶niak (Rumia)

RZUT DO CELU KÓŁKIEM RINGO (dzieci starsze)
      I miejsce - Arkadiusz Czapiewski (Ostrzyce)
      II miejsce - Przemysław Czapiewski (Ostrzyce)
      III miejsce - Szymon ¦wietlik (Gdańsk)

Wszystkie dzieci bior±ce udział w zawodach (55 osób) otrzymały słodkie upominki.

PRZECIˇGANIE LINY
Na zakończenie odbyła się dodatkowa, tradycyjna już konkurencja przeciagania liny. Udział w niej wzięły 2 zespoły 6-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶ kuczrowie - główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu zespołów, zwyciężył zespół kuczrów.

Podczas trwania imprezy czas umilała kaszubska kapela "ALT-BAS" z Sierakowic.
Organizatorem cało¶ci byli: Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie, Pensjonat
"U Stolema" w Ostrzycach oraz Hodowcy Kaszubskich Koni Zimnokrwistych.
-------------------------------------------------------------------Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
 
   "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2012 r.

Impreza odbyła się dnia 1 maja 2012 r. na polu biwakowym "Stolemek" w Ostrzycach. Przy sprzyjaj±cej pogodzie i w bardzo wesołej atmosferze odbyły się następuj±ce konkurencje:

Dla kuczrów:
- Slalom bryczek (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik) - 5 załóg
- Przewóz wody szlóp± (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik) - 7 załóg
- Piłowanie drewna (5 załóg)
- Jazda na oklep (konkurencja tylko dla kuczrów i hodowców koni) - 9 jeĽdĽców

Dla dzieci:
- Rzut podkow± do celu (dla dzieci młodszych)
- Wy¶cig na piłkach (dla dzieci młodszych i starszych)
- Rzut do celu kółkiem ringo (dla dzieci starszych)

Na zakończenie odbyło się tradycyjne przeci±ganie liny: kuczrowie kontra reszta ¶wiata.

Cało¶ć sędziowali:
- sędzia główny - Danuta Kosowska
- sędziowie pomocniczy: - Adam Wydrowski i Mariusz Zaborowski

Biuro imprezy prowadziły:
- Urszula Hein, Emilia Radomska, Natalia Labuda i Angelika Czaja


WYNIKI ZAWODÓW:

SLALOM BRYCZEK:
      I miejsce - Marian Szwichtenberg (kuczer) i Jacek Labuda (pomocnik)
                                    - Wieżyca
      II miejsce - Piotr Kupper (kuczer) i Arkadiusz Kupper (pomocnik) - Kolano
      III miejsce - Marian Szwichtenberg (kuczer) i Jacek Labuda (pomocnik)
                                    - Kolano

PRZEWÓZ WODY SZLÓPˇ:
      I miejsce - Arkadiusz Kupper (kuczer) i Piotr Kupper (pomocnik) - Kolano
      II miejsce - Piotr Kupper (kuczer) i Arkadiusz Kupper (pomocnik) - Kolano
      III miejsce - Paulina Wydrowska (kuczer) i Angelika Miłosz (pomocnik)
                                    - Goręczyno

PIŁOWANIE DREWNA:
      I miejsce - Marian Szwichtenberg i Jacek Labuda - Wieżyca
      II miejsce - Daniel Górlikowski i Dariusz Górlikowski - R±ty
      III miejsce - Franciszek Czaja i Zdzisław Czaja - Rybaki

JAZDA NA OKLEP - 13 jeĽdĽców:
      I miejsce - Daniel Górlikowski - R±ty
      II miejsce - Piotr Kupper - Kolano
      III miejsce - Rafał Górlikowski - R±ty


KONKURENCJE DLA DZIECI

RZUT PODKOWˇ (dzieci młodsze):
      I miejsce - Maksym Bobrowski
      II miejsce - Natan Grulkowski
      III miejsce - Bartosz Sójka

WY¦CIG NA PIŁKACH (dzieci młodsze):
      I miejsce - Maksym Bobrowski
      II miejsce - Natan Grulkowski
      III miejsce - Bartosz Sójka

WY¦CIG NA PIŁKACH (dzieci starsze)
      I miejsce - Damian Brylowski
      II miejsce - Agnieszka Kupper
      III miejsce - Magdalena Zaborowska

RZUT DO CELU KÓŁKIEM RINGO (dzieci starsze)
      I miejsce - Zaborowska Magdalena
      II miejsce - Agnieszka Kupper

Wszystkie dzieci bior±ce udział w zawodach (55 osób) otrzymały słodkie upominki.

PRZECIˇGANIE LINY
Udział wzięły 2 zespoły 5-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶ kuczrowie - główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu zespołów, zwyciężył zespół go¶ci.

Podczas trwania imprezy czas umilała kaszubska kapela "ALT-BAS" z Sierakowic.
Organizatorem cało¶ci byli: Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie, Pensjonat
"U Stolema" w Ostrzycach oraz Hodowcy Kaszubskich Koni Zimnokrwistych.

---------------------------------------------------------------------------


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
  
   "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2011 r.

Impreza odbyła się dnia 1 maja 2011 r. na polu biwakowym "Stolemek"
w Ostrzycach. Otworzyli j± Wicewójt Gminy Somonino, Jerzy Kowalewski, Dyrektor Gminnego O¶rodka Kultury w Somoninie, Marian Kowalewski
i wła¶ciciel Pensjonatu "U Stolema", Witosław Labuda. W szranki stanęło
13 załóg (kuczer + pomocnik). Przy sprzyjaj±cej pogodzie i w bardzo wesołej
atmosferze odbyły się następuj±ce konkurencje:

Dla kuczrów:
- Slalom bryczek (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik)
- Rzut balotem na wóz (konkurencja dla kuczrów i publiczno¶ci)
- Przewóz wody szlóp± (konkurencja dla załóg: kuczer + pomocnik)
- Jazda na oklep (konkurencja tylko dla kuczrów i hodowców koni)

Dla dzieci:
- Rzut podkow± do celu (do 7 lat)
- Rzut podkow± do celu (od 8 - 12 lat)
- Rzut kaloszem (od 8 - 12 lat)

Na zakończenie odbyło się tradycyjne przeci±ganie liny:
kuczrowie kontra reszta ¶wiata.

Cało¶ć sędziowali:
- sędzia główny - Danuta Kosowska
- sędziowie pomocniczy: - Stanisław Plichta i Mariusz Zaborowski
Biuro imprezy prowadziły:
- Urszula Hein, Emilia Radomska i Natalia Labuda

WYNIKI ZAWODÓW:

SLALOM BRYCZEK - 8 załóg:
I miejsce - Arkadiusz Kupper (kuczer) i Piotr Kupper (pomocnik) - Kolano
II miejsce - Piotr Kupper (kuczer) i Arkadiusz Kupper (pomocnik) - Kolano
III miejsce - Marian Szwichtenberg (kuczer) i Jacek Labuda (pomocnik)
      - Wieżyca

RZUT BALOTEM NA WÓZ - 23 zawodników:
      I miejsce - Piotr Kupper (Kolano)
      II miejsce - Daniel Górlikowski (R±ty)
      III miejsce - Dariusz Górlikowski (R±ty)

PRZEWÓZ WODY SZLÓPˇ - 12 załóg:
I miejsce - Piotr Kupper (kuczer) i Arkadiusz Kupper (pomocnik) - Kolano
II miejsce - Daniel Górlikowski (kuczer) i Dariusz Górlikowski (pomocnik) - R±ty
III miejsce - Andrzej Brylowski (kuczer) i Daniel Górlikowski (pomocnik)
      - Ostrzyce

JAZDA NA OKLEP - 13 jeĽdĽców:
      I miejsce - Paulina Wydrowska - Goręczyno
      II miejsce - Łukasz Młyński - Załęże
      III miejsce - Daniel Górlikowski - R±ty

RZUT PODKOWˇ (do lat 7) - 13 dzieci:
      I miejsce - Mirosław Miotk (Kosowo)
      II miejsce - Bartek Górlikowski (Wieżyca)
      III miejsce - Klaudia Głodowska (Sierakowice)

RZUT PODKOWˇ (od lat 8 do 12) - 13 dzieci:
      I miejsce - Damian Brylowski (Ostrzyce)
      II miejsce - Paulina Lskowska (Przodkowo)
      III miejsce - Paulina Górlikowska (Wieżyca)

RZUT KALOSZEM (od lat 8 do 12)
      I miejsce - Jakub Migowski (Goręczyno)
      II miejsce - Artur Bobrowski (Kiełpino)
      III miejsce - Tomasz Ciemiński (Puck)

Wszystkie dzieci bior±ce udział w zawodach (42 osoby) otrzymały słodkie
upominki.

PRZECIˇGANIE LINY
Udział wzięły 2 zespoły 6-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni
zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶ kuczrowie
- główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu zespołów zwyciężył zespół kuczrów.
Podczas trwania imprezy czas umilała kaszubska kapela "ALT-BAS"
z Sierakowic.
Organizatorem cało¶ci byli: Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie, Pensjonat
"U Stolema" w Ostrzycach oraz Hodowcy Kaszubskich Koni Zimnokrwistych.


---------------------------------------------------------------------------


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
     "Wi¶ta wio... czyli na kaszubsk± nutę" - 1.05.2010 r.Impreza odbyła się dnia 1 maja 2010 r. na polu biwakowym "Stolemek"
w Ostrzycach. Otworzyli j± Wójt Gminy Somonino, Mieczysław Flisikowski, Dyrektor Gminnego O¶rodka Kultury w Somoninie, Marian Kowalewski
i Dyrektor Pensjonatu "U Stolema", Witosław Labuda. Przy sprzyjaj±cej pogodzie i w bardzo wesołej atmosferze odbyły się następuj±ce konkurencje:
Dla kuczrów (22 zawodników):
      - Slalom bryczek            - Przewóz wody szlóp±
      - Rzut balotem na wóz    - Jazda na oklep
Dla dzieci:
      - Rzut podkow± do celu (dwie konkurencje: dla dzieci do lat 7
            oraz od lat 8 do 12)
      - Rzut kaloszem

Na zakończenie odbyło się tradycyjne przeci±ganie liny - kuczrowie kontra reszta ¶wiata.
Cało¶ć sędziowali:
      - sędzia główny: Danuta Kosowska
      - sędziowie pomocniczy: Adam Wydrowski, Andrzej Czapliński

Biuro imprezy prowadziły:
      - Emilia Radomska, Natalia Labuda i Małgorzata Kriger

WYNIKI ZAWODÓW:

SLALOM BRYCZEK - 9 załóg:
      I miejsce - Marek Ustowski i Leszek Kunowski /Ostrzyce/
      II miejsce - Krzysztof Kunowski i Marek Kunowski /Ostrzyce/
      III miejsce - Marian Szwichtenberg i Jacek Labuda /Rybaki/

PRZEWÓZ WODY SZLÓPˇ - 7 załóg:
      I miejsce - Rafał Górlikowski i Dariusz Górlikowski /R±ty/
      II miejsce - Marian Szwichtenberg i Jacek Labuda /Rybaki/
      III miejsce - Marek Ustowski i Leszek Kunowski /Ostrzyce/
      oraz Daniel Górlikowski i Andrzej Brylowski

RZUT BALOTEM NA WÓZ - 13 zawodników:
      I miejsce - Andrzej Brylowski /Ostrzyce/
      II miejsce - Tomasz Benka /Goręczyno/
      III miejsce - Rafał Górlikowski /R±ty/

JAZDA NA OKLEP - 7 jeĽdĽców:
      I miejsce - Paulina Wydrowska /Goręczyno/
      II miejsce - Daniel Górlikowski /R±ty/
      III miejsce - Rafał Górlikowski /R±ty/

RZUT PODKOWˇ (do lat 7) - 13 dzieci:
      I miejsce - Patryk Brylowski
      II miejsce - Bartek Ustowski
      III miejsce - Paulina Górlikowska

RZUT PODKOWˇ (od lat 8 do 12) - 13 dzieci:
      I miejsce - Piotr Puzdrowski
      II miejsce - Ilona Puzdrowska
      III miejsce - Lidia Puzdrowska

RZUT KALOSZEM - 19 dzieci
      I miejsce - Marcin Plicht
      II miejsce - Pawel Kunowski
      III miejsce - Patryk Brylowski
Wszystkie dzieci bior±ce udział w zawodach (45 osób) przygotowanych specjalnie dla nich, otrzymały słodkie upominki.

PRZECIˇGANIE LINY
Udział wzięły 2 zespoły 7-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni
zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶ to kuczrowie
- główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu zespołów, zwyciężył zespół kuczrów.

Podczas trwania imprezy czas umilała kaszubska kapela "ALT-BAS"
z Sierakowic.
Organizatorem cało¶ci byli: Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie, Pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach oraz Hodowcy Kaszubskich Koni Zimnokrwistych.


_________________________________________________

Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
      "Wi¶ta wio czyli na kaszubsk± nutę" - 01.05.2009 r.

Impreza Impreza obyła się dnia 1 maja 2009 r., na polu biwakowym
"Stolemek" w Ostrzycach, któr± otworzył Dyrektor GOK Somonino, Marian
Kowalewski oraz Dyrektor Pensjonatu "U Stolema" w Ostrzycach, Witosław
Labuda. Przy sprzyjaj±cej pogodzie i w bardzo wesołej atmosferze odbyły się
następuj±ce konkurencje:
Dla kuczrów:
      1. Slalom bryczek
      2. Rzut balotem na wóz
      3. Przewóz wody szlóp±
      4. Jazda na oklep
Dla dzieci:
      5. Rzut podkow± do celu (konkurencja dla dzieci do lat 8)
      6. Rzut kaloszem

Na zakończenie odbyło się tradycyjne przeci±ganie liny - kuczrowie kontra reszta ¶wiata.
Cało¶ć sędziowali:
      Sędzia główny - Danuta Kosowska
      Sędzia pomocniczy - Andrzej Czapliński,
Stanisław Plichta
      Biuro imprezy - Urszula Wilkowska-Hein, Emilia Radomska


Wyniki:
Dla kuczrów:

1. SLALOM BRYCZKAMI
Uczestniczyło 10 załóg 2-osobowych
      I miejsce - Ustowski Marek i Kunowski Krzysztof
      II miejsce - Kupper Arkadiusz i Lahuta Przemysław
      III miejsce - Kupper Piotr i Anioł Mirosław

2. RZUT BALOTEM NA WÓZ
Uczestniczyło 21 osób
      I miejsce - Kupper Piotr
      II miejsce - Baski Tomasz
      III miejsce - Benka Tomasz

3. PRZEWÓZ WODY SZLÓPˇ
Uczestniczyło 10 załóg 2-osobowych
      I miejsce - Górlikowski Daniel i Brylowski Andrzej
      II miejsce - Kupper Arkadiusz i Regliński Radosław
      III miejsce - Benka Tomasz i Adamczyk Mateusz

4. JAZDA NA OKLEP
Uczestniczyło 11 osób
      I miejsce - Marek Ustowski
      II miejsce - Adamczyk Mateusz
      III miejsce - Młyński Łukasz

5. PRZECIˇGANIE LINY (kuczrowie kontra reszta ¶wiata)
Udział wzięły 2 zespoły 5-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni
zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶ to kuczrowie
- główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu zespołów, zwyciężył
zespół kuczrów.

KONKURENCJE DLA DZIECI

1. RZUT PODKOWˇ DO CELU (konkurencja dla dzieci do lat 7)
Uczestniczyło 13 dzieci
      I miejsce - Szymichowski Kacper
      II miejsce - Brodziak Sebastian
      III miejsce - Lahuta Aleksandra

2. RZUT PODKOWˇ DO CELU (konkurencja dla dzieci od 8 do 12 lat)
Uczestniczyło 11 dzieci
      I miejsce - Wydrowski Kacper
      II miejsce - Futyma Magdalena
      III miejsce - Szwichtenberg Jakub

3. RZUT KALOSZEM (konkurencja dla dzieci od 8 do 12 lat)
Uczestniczyło 12 dzieci
      I miejsce - Pieczka Tymoteusz
      II miejsce - Szymichowski Błażej
      III miejsce - Gajewska Marta

Wszystkie dzieci, bior±ce udział w zawodach przygotowanych specjalnie
dla nich, otrzymały słodkie upominki.


Podczas trwania zawodów czas umilała "Kapela Kazimierza" z Borzestowskiej
Huty. Od strony medycznej opiekę nad zawodnikami sprawowała Pani
Katarzyna Ofierska, a nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników festynu
czuwała Firma Ochroniarska ARES. Organizatorem cało¶ci byli: Gminny
O¶rodek Kultury w Somoninie, Pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach,
Hodowcy Koni Kaszubskich i Kaszubska Akademia Powożenia Bryczkami
w Somoninie.

___________________________________________________


Komunikat z z przebiegu imprezy plenerowej
      "Wi¶ta wio czyli na kaszubsk± nutę" - 01.05.2008 r.

Impreza obyła się dnia 1 maja 2008 r., na polu biwakowym "Stolemek"
w Ostrzycach, któr± otworzył Dyrektor GOK Somonino, Marian Kowalewski
oraz Dyrektor Pensjonatu "U Stolema" w Ostrzycach, Witosław Labuda.
Przy sprzyjaj±cej pogodzie i w bardzo wesołej atmosferze odbyły się
następuj±ce konkurencje:

Dla kuczrów:
      1. Slalom bryczek
      2. Rzut balotem na wóz
      3. Przewóz wody szlup±
      4. Jazda na oklep

Dla dzieci:
      5. Rzut podkow± do celu (konkurencja dla dzieci do lat 8)
      6. Rzut kaloszem
      7. Bieg za rowerow± felg±

Na zakończenie odbyło się tradycyjne przeci±ganie liny - kuczrowie kontra
reszta ¶wiata a także przeci±ganie liny przez dzieci.

Cało¶ć sędziowali: Danuta Kosowska (sędzia główny), Adam Wydrowski
(sędzia pomocniczy) i Piotr Kunowski (sędzia pomocniczy.
Biuro imprezy obsługiwała Monika Halman, Urszula Wilkowska-Hein,
Emilia Radomska i Agnieszka Kreft.


Wyniki:

1. SLALOM BRYCZKAMI
Uczestniczyło 9 załóg 2-osobowych
      I miejsce - Somionka Wojciech i Waldemar Plicht (1,05 min.)
      II miejsce - Kupper Piotr i Bruna Jakub (1,08 min.)
      III miejsce - Ustowski Marek i Kunowski Leszek 1,10 min.)

2. RZUT BALOTEM NA WÓZ
Uczestniczyło 16 osób
      I miejsce - Daniel Górlikowski
      II miejsce - Marek Ustowski
      III miejsce - Piotr Kupper

3. PRZEWÓZ WODY SZLUPˇ
Uczestniczyło 9 załóg 2-osobowych
      I miejsce - Daniel Górlikowski i Andrzej Brylowski (32 pkt.)
      II miejsce - Marek Ustowski i Leszek Kunowski (35 pkt.)
      III miejsce - Marian Szwichtenberg i Rafał Górlikowski (54 pkt.)

4. JAZDA NA OKLEP
Uczestniczyło 11 osób
      I miejsce - Marek Ustowski (0,21 min.)
      II miejsce - Piotr Kupper (0,24 min.)
      III miejsce - Tomasz Wydrowski (0,29 min.)

5. RZUT PODKOWˇ DO CELU (konkurencja dla dzieci do lat 8)
Uczestniczyło 10 dzieci
      I miejsce - Bartek Ustowski
      II miejsce - Bartek Zaborowski
      III miejsce - Szymon ¦wietlik

6. RZUT KALOSZEM (konkurencja dla dzieci do 8 lat)
Uczestniczyło 12 dzieci
      I miejsce - Marta Kluge (7,30 m)
      II miejsce - Marta Ejsmont (6,10 m)
      III miejsce - Mikołaj Gendera (5,80 m)
Wyróżniono najmłodsz± uczestniczkę:
      Oliwia Jankowska (5 lat) - 1,40 m.

7. BIEG ZA FELGˇ ROWEROWˇ (konkurencja dla dzieci od 8 do 12 lat)
Uczestniczyło 10 dzieci
      I miejsce - Kacper Wydrowski
      II miejsce - Jakub Szwichtenberg
      III miejsce - Agata Wydrowska
Wszystkie dzieci, bior±ce udział w zawodach przygotowanych specjalnie
dla nich, otrzymały słodkie upominki, a zwycięzcy dodatkowo pami±tkowe
dyplomy.

8. PRZECIˇGANIE LINY (konkurencja dla dzieci)
Udział wzięły 2 zespoły 6-osobowe. Wszystkie dzieci przeżyły wspaniał±
zabawę i dostarczyły publiczno¶ci, a przede wszystkim swoim rodzicom,
wiele rado¶ci.

9. PRZECIˇGANIE LINY (kuczrowie kontra reszta ¶wiata)
Udział wzięły 2 zespoły 6-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni
zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶
to kuczrowie - główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu
zespołów, zwyciężył zespół go¶ci.

Podczas trwania zawodów czas umilała "Kapela Kazimierza"
z Borzestowskiej Huty. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała
dr Gizela Suchodolska za¶ organizatorem cało¶ci byli: Gminny O¶rodek
Kultury w Somoninie, Pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach, Hodowcy Koni
Kaszubskich, Kaszubska Akademia Powożenia Bryczkami w Somoninie.
WI¦TA WIO czyli NA KASZUBSKˇ NUTĘ - 1 maja 2007 r.

Impreza obyła się dnia 1 maja 2007 r., na polu biwakowym "Stolemek"
w Ostrzycach, któr± otworzył Dyrektor GOK Somonino, Marian Kowalewski
oraz Dyrektor Pensjonatu "U Stolema" w Ostrzycach, Witosław Labuda.
Mimo niesprzyjaj±cej aury, cało¶ć przebiegala w wesołej atmosferze.
Odbyły się następuj±ce konkurencje:
      1. Slalom bryczek
      2. Rzut balotem na wóz
      3. Przewóz wody szlup±
      4. Rzut podkow± do celu (konkurencja dla dzieci)
      5. Jazda na oklep
      6. Wybór Miss - Mistera w¶ród wierzchowców
      7. Kulanie beczki (konkurencja dla dzieci)
      8. Przeci±ganie liny przez dzieci
      9. Przeci±ganie liny: kuczrowie kontra publiczno¶ć

Sędziami byli: Danuta Kosowska, Ryszard Paczoska i Andrzej Czapliński.
Biuro imprezy obsługiwała Monika Halman, Gabriela Litke i Emilia Radomska.Wyniki:

SLALOM BRYCZKAMI
Uczestniczyło 11 załóg 2-osobowych
      I miejsce - Arkadiusz Kupper i Wiesław Recław /Kolano/
      II miejsce - Wojciech Somionka i Krzysztof Szczypior /Goręczyno/
      III miejsce - Radosław Regliński i Arkadiusz Kupper /Rybaki/RZUT BALOTEM NA WÓZ
Uczestniczyło 16 osób
      I miejsce - Daniel Górlikowski /R±ty/
      II miejsce - Mariusz Zaborowski /Rybaki/
      III miejsce - Daiusz Górlikowski /Raty/PRZEWÓZ WODY SZLUPˇ
Uczestniczyło 9 załóg 2-osobowych
      I miejsce - Andrzej Brylowski i Daniel Górlikowski /Ostrzyce/
      II miejsce - Rafał Górlikowski i Dariusz Górlikowski /R±ty/
      III miejsce - Piotr Kupper i Karol Regliński /Kolano/JAZDA NA OKLEP
Uczestniczyło 12 osób
      I miejsce - Arkadiusz Kupper /Kolano/
      II miejsce - Daniel Górlikowski /R±ty/
      III miejsce - Piotr Kupper /Kolano/MISS-MISTER W¦RÓD WIERZCHOWCÓW
Do konkursu kuczrowie przedstawili 16 wierzchowców.
Najpiękniejsze spo¶ród nich wybierali widzowie.
      I miejsce - klacz BASIA, któr± prezentował Daniel Górlikowski /R±ty/
      II miejsce - klacz SUZI, któr± prezentowała Marysia Kupper /Kolano/
      III miejsce - klacz IMKA, któr± prezentował Arkadiusz Kupper /Kolano/RZUT PODKOWˇ DO CELU (konkurencja dla dzieci do lat 6)
      I miejsce - Kacperek Wydrowski
      II miejsce - Pawełek Kunowski
      III miejsce - Jędru¶ Hoszard i Ksawerek GrulkowskiKULANIE BECZKI (konkurencja dla dzieci w wieku 10 - 12 lat)
      I miejsce - Adam Bejrowski
      II miejsce - Adam Miłosz
      III miejsce - Marek PotrykusPRZECIˇGANIE LINY (konkurencja dla dzieci)
Udział wzięły 2 zespoły 5-osobowe. Wszystkie dzieci przeżyły wspaniał±
zabawę i dostarczyły publiczno¶ci, a przede wszystkim swoim rodzicom,
wiele rado¶ci. Za swój wysiłek otrzymały słodycze.PRZECIˇGANIE LINY (kuczrowie kontra publiczno¶ć)
Udział wzięły 2 zespoły 9-osobowe: jeden zespół tworzyli mężczyĽni
zaproszeni do wspólnej zabawy spo¶ród publiczno¶ci, drugi za¶ to kuczrowie - główni bohaterowie imprezy. W wyniku zmagań obu zespołów, zwyciężył
zespół kuczrów. W nagrodę wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni
na poczęstunek przez Dyrektora Pensjonatu "U Stolema",
Witosława Labudę.
Podczas trwania zawodów czas umilała kapela kaszubska "Kurde Mol".
Organizatorem imprezy był Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie,
Pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach oraz Hodowcy Koni z Kaszub Jeziornych
i Kaszubska Akademia Powożenia Bryczkami w Somoninie.
Patronat honorowy sprawowałi: Starosta Powiatu Kartuskiego i Wójt Gminy
Somonino.Zobacz "Wiśta wio" w 2006 r.

_____________________________

_______________________________


Wi¶ta wio 2008

Autor zdjęć 2008: Bartosz Cirocki


_______________________________

Wi¶ta wio 2007

© GOK Somonino. All rights reserved.