Powrót do strony g³ównej


  Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BËLNY WIC" - Ostrzyce

Celem tej cyklicznej imprezy jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub, promocji folkloru kaszubskiego, kultywowanie jźzyka i muzyki kaszubskiej, pokazania i przybliæenia turystom rodzinnego dowcipu i gadek kaszubskich. Imprezź rozpoczyna przemarsz kapel, które wspólnie na scenie wielkiego namiotu witaj± go¶ci i bawi± wraz z kabaretami do godzin rannych.
Jest to wielka gratka zarówno dla mieszkańców jak i turystów przebywaj±cych podczas d³ugiego weekendu w Gminie Somonino i na Kaszubach.
Organizacjź imprezy finansowo wspiera Zarz±d Powiatu Kartuskiego.

-------------------------------------------


XIV Kaszubska Biesiada
Kabaretowa "BĖLNY WIC"

Ostrzyce, 2 maja 2019 r.

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieæ±ce GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dzieciźcy Zespó³ Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wie¶ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszėbskō Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Wirtulany spacer po GOK Somonino

XIII Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BĖLNY WIC"
Ostrzyce, 2.05.2018 r.

XII Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BĖLNY WIC"
Ostrzyce, 2.05.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------

XI Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BĖLNY WIC"
Ostrzyce, 2.05.2016 r.-----------------------------------------------------

X Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BĖLNY WIC"
Ostrzyce, 2/3.05.2015 r.

--------------------------------------------


IX Kaszubska Biesiada Kabaretowa "Bėlny wic"
zosta³a z
organizowana w dn. 2-3 maja 2014 r w Ostrzycach przez Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Wyst±pi³y kapele: "KAPELA KAZIMIERZA", "KURDE MOL", "BARYTON" "BĖLOK, "KUŃDA" oraz go¶ę specjalny - Kabaret EWG z Doruchowa.

Biesiadź prowadzili: Agnieszka £ukasik i Piotr Szyca.

----------------------------------------------------------

VIII Kaszubska Biesiada Kabaretowa "Bėlny wic"
organizowana w dn. 2-3 maja 2013 r w Ostrzycach przez Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Wyst±pi³y kapele: "KAPELA KAZIMIERZA" z Borzestowskiej Huty i Kapela "ALT-BAS" z Sierakowic oraz kabarety: Kabaret "BELOK" z Gnieædæewa i Kabaret "KUŃDA".
Biesiadź prowadzi³ Piotr Szyca.

  --------------------------------------------------------------------------------

   

------------------------------------
     
      
   


"Bėlny wic" 2009 r.
zobacz "Bėlny wic" w 2008 r.zobacz "Bėlny wic" w 2006 r.
zobacz "Bėlny wic" w 2007 r.

© 2011 GOK Somonino. All rights reserved.