Powrót do strony głównej


  Kiermasz Agroturystyczny "Kaszuby zawsze"
  Konferencja Naukowo-Praktyczna
  Agroturystyczny Kaszub
- Ostrzyce - Somonino

Jest to spotkanie ekspertów ds. turystyki, którzy podczas konferencji - sejmiku omawiają sprawy związane z daleko idącą promocją turystyczną regionu Kaszub, możliwością rozwoju bazy turystycznej, szukania sposobów na wydłużenie sezonu turystycznego na zasadzie wymiany doświadczeń.


XX Jubileuszowy Kiermasz Agroturystyczny
"Kaszuby zawsze",
Konferencja Naukowo-Praktyczna

Ostrzyce 14.05.2016 r.

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Ośrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Informacje - archiwum
Wirtulany spacer po GOK Somonino


W centrum rekreacji "U Stolëma" odbył się XX Jubileuszowy Kiermasz Agroturystyczny od lat organizowany przez Gminny Ośrodek kultury w Somoninie oraz KOUTiH Akademii Morskiej w Gdyni.

Od lat na spotkaniach poruszane są problemy rozwoju turystyki na Kaszubach. Spotkania mają charakter teoretyczno-praktyczny. Uczestniczyli w nich właściciele podmiotów turystycznych i gastronomicznych, agroturyści, naukowcy uczelni z różnych stron Polski i z zagranicy, a także słuchacze różnych szkół turystycznych.

To wspomnieniowe spotkanie miało służyć podsumowaniu dzwudziestoletnich spotkań, spojrzeniu na turystykę i na to co sie zmieniło w tym okresie. Na uroczystość przybyli i gratulacje składali między innymi: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Petera, Starosta Kartuski Janina Kwiecień, Włodarze Gminy Somonino - Wójt Marian Kryszewski i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek, Burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbudy Andrzej Gajowniczek i wielu innych zacnych gości.

W sposób szczególny organizatorzy uhonorowali wykładowców, którzy od początku uczestniczyli w tych spotkaniach - wreczajac specjalne podziękowanie. Otrzymali je: prof. Piotr Palich, dr Katarzyna Mysiak, dr Jacek Hałaczkiewicz, dr Tomasz Studzieniecki, dr Jacek Olszewski, doc. Henryk Lewandowski oraz Prezes Bogdan Donke. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe statuetki.

Z okazji jubileuszu wydano monografię pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Palicha pt."Znaczenie turystyki w gospodarczym rozwoju regionu", która podsumowała lata wspólnych spotkań.

-----------------------------------------------------------------------------------


XIX Kiermasz Agroturystyczny "Kaszuby zawsze"
Konferencja Naukowo-Praktyczna
Sejmik Agroturystyczny Kaszub

Ostrzyce, 25.04.2015 r.

W dniu 25.04.2015r. W Centrum Rekreacji "U Stolema" w Ostrzycach Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie oraz KOUTiH AM w Gdyni zorganizowali już po raz XIX Kiermasz Agroturystyczny Kaszuby Zawsze, Konferencję naukowo praktyczną, Sejmik Agroturystyczny Kaszub.

Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością Poseł Stanisław Lamczyk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Wójt Gminy Somonino Marian Kryszewski oraz Zastępca Dyrektora ARiMR Stanisława Bujanowicz.
Tradycją stało się pasowanie na Kaszubę dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój turystyki w Gminie Somonino. W tym roku strój Kaszuby otrzymał dr Jacek Hałaczkiewicz z AM w Gdyni.

Tematem tegorocznego spotkania było: "Dziedzictwo kulturowe Kaszub
jako element
kultury regionu Morza Bałtyckiego".

Uczestnicy poruszali zagadnienia takie jak:
-
Dziedzictwo kulinarne jako element transgranicznej integracji regionów,
-
Wody powierzchniowe jako walor turystyczny Kaszub,
- Pomorze i Kaszuby w polskich przewodnikach XIX wieku,
- Potencjał kulturowy Kaszub, próba analizy,
- Niematerialne dziedzictwo kulturowe w produkcie turystycznym,
- Unia Europejska a rozwój turystyki kulturowej,
- Oczekiwania środowiska osób starszych wobec oferty wiejskiego
   rynku turystycznego,
- Tradycje i zwyczaje kaszubskie,
- Dziedzictwo i walory kulturowe Gminy Somonino jako determinant
   rozwoju turystyki,
- Czy znam swój region?

Konferencji przewodniczył prof. Piotr Palich. Na koniec uczestnicy mogli podziwiać piękne tereny Gminy Somonino korzystając z przejażdżki wozami drabiniastymi.

----------------------------------------------------------------------------


Konferencja naukowo-praktyczna
pt. Rolnictwo rodzinne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich

XVIII Kiermasz Agroturystyczny
Sejmik Agroturystyczny Kaszub

Ostrzyce, 17 maja 2014 r.

----------------------------------------------------------------


XVII Kiermasz Agroturystyczny
Konferencja naukowo-praktyczna
Sejmik Agroturystyczny Kaszub

Ostrzyce, 11 maja 2013 r.

W dniu 11 maja 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, Katedrą Organizacji Usług Turystycznych i Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni i Stowarzyszeniem "Przyjazna Wieś Kaszubska" zorganizowała Kiermasz Agroturystyczny "Kaszuby Zawsze", który odbył się dnia 11.05.2013 r. w Ostrzycach w Pensjonacie "U Stolëma".

Elementami kiermaszu były Konferencja Naukowo-Praktyczna i Sejmik Agroturystyczny Kaszub. W spotkaniu udział wzięli eksperci turystyki, przedsta-wiciele różnych instytucji z całego kraju, właściciele gospodarstw agroturystycznych, słuchacze szkół hotelarsko-gastronomi-cznych a także gestorzy bazy hotelowej
i gastronomicznej.

Temat wiodący spotkania to: "Produkt turystyczny wsi kaszubskiej - doświad-czenia i wyzwania". Poruszane też były zagadnienia z zakresu agroturystyki w woj. pomorskim. Celem kiermaszu jest integracja środowisk, nawiązanie współpracy, szukanie sposobów na rozwój wsi w oparciu o zachowanie tradycji kulinarnych Kaszub i produktów tradycyjnych.

------------------------------------------------------------------

Program Konferencji

XVI Kiermasz Agroturystyczny, Konferencja naukowo-praktyczna
Sejmik Agroturystyczny Kaszub

Ostrzyce, 12 maja 2012 r.
---------------------------------------------------------------------------

XV Kiermasz Agroturystyczny
Konferencja naukowo-praktyczna
Sejmik Agroturystyczny Kaszub

Ostrzyce, 14 maja 2011 r.

Na XV Kiermaszu Agroturystycznym w Ostrzycach w sposób szczególny uhonorowano profesora Piotra Palicha - Kierownika Katedry Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni. Został przyjęty
na członka oddziału ZKP w Somoninie i symbolicznie pasowany na Kaszubę. Pasowania dokonali: Prezes ZKP w Somoninie Elżbieta Bugajna, Sekretarz Generalny ZG ZKP Wojciech Józef Konkel a także Marian Kowalewski i Witosław Labuda.
Specjalnie na ta okazję przygotowany strój kaszubski wręczył wicewójt gminy Somonino Jerzy Kowalewski. Pozostali współorganizatorzy którzy od początku organizują z ośrodkiem kiermasze otrzymali pamiątkowe kapelusze kszubskie
i tabakiery. Jednocześnie specjalne podziękowanie za wkład w rozwój turystyki w gminie Somonino otrzymali zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej
w Gdyni, które wręczył Pan Jerzy Kowalewski.
XV lat debat o turystyce
informacje i artykuły prasowe (pdfy)

   >>> lata 1997-1999 (ok. 3 MB)
   >>> lata 2000-2001 (ok. 3 MB)
   >>> lata 2002-2003 (ok. 2,5 MB)
   >>> lata 2004-2005 (ok. 3,5 MB)
   >>> lata 2006-2008 (ok. 2,5 MB)
   >>> lata 2009-2011 (ok. 2,5 MB)
XV Kiermasz Agroturystyczny - Konferencja naukowo-praktyczna - Sejmik Agroturystyczny Kaszub
Ostrzyce, 14 maja 2011 r.

Temat wiodący:
Wpływ turystyki na społeczno-gospodarczy rozwój regionu

PROGRAM:

10.00 - A D R E S Y P O W I T A L N E

         - PROWADZENIE: prof. Piotr Palich, Akademia Morska w Gdyni
         - Historia Kiermaszu Agroturystycznego - mgr Marian Kowalewski, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie,
                  Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"

10.30
         - prof. Piotr Palich, Akademia Morska w Gdyni - Tożsamość kulturowa czynnikiem rozwoju turystyki
                  i społeczno-gospodarczego regionu
         - mgr Teresa Suchodolska, przedstawiciel Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
               Województwa Pomorskiego - Znaczenie sieci dziedzictwa kulinarnego w rozwoju turystyki w regionie
         - dr Jacek Hałaczkiewicz, Akademia Morska w Gdyni - Wpływ standardu wiejskiej bazy hotelarskiej
                  na rozwój turystyki wiejskiej
         - mgr Marian Kowalewski, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś
                  Kaszubska" - Turystyka jako czynnik gospodarczego rozwoju gminy Somonino
         - mgr Wojciech Okroj, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Stowarzyszenie "Turystyczne Kaszuby"
                  - Grupy działania w aktywizacji społeczności lokalnych

11.45 - 12.45 - P R Z E R W A N A K A W Ę
         - mgr Bogdan Donke, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku - Rola organizacji
                  turystycznych w aktywizacji społeczności lokalnych
         - dr Katarzyna Mysiak, Akademia Morska w Gdyni - Współpraca samorządu lokalnego z branżą turystyczną
                  regionu w rozwoju społeczno-gospodarczym
         - dr Jacek Olszewski-Strzyżowski, Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie - Współpraca organizacji
                  rządowych i samorządowych w rozwoju turystyki jako czynnika aktywizującego działania
                  społeczno-gospodarcze w regionie
         - mgr Aleksandra Wołoszyk, Stowarzyszenie "Academia Europa Nostra"
            dr Tomasz Studzieniecki, Akademia Morska w Gdyni - Organizacja pozarządowa a rozwój turystyki
                  na Pomorzu
         - mgr Ewelina Lila, Lokalna Grupa Rybacka w Wieżycy - Działania Lokalnej Grupy Rybackiej na rzecz
                  rozwoju turystyki

- D Y S K U S J A
14.15 - OBIAD KASZUBSKI dla wszystkich Gości i uczestników Kiermaszu

DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI organizatorzy proponują:
- park linowy
- rejs statkiem "STOLEM" po Jeziorze Ostrzyckim
- rekreacyjny przejazd wozami drabiniastymi po okolicy

PATRONAT HONOROWY objęli:
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki
- Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Honorowy PROT, Mieczysław Struk
- Wojewoda Pomorski, Roman Zaborowski
- Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke
- Starosta Powiatu Kartuskiego, Janina Kwiecień
- Wójt Gminy Somonino, Marian Kryszewski

ORGANIZATORZY:
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
- Akademia Morska w Gdyni, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich
- Pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach
- Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie
--------------------------------------------------------------


XIV Kiermasz Agroturystyczny
Konferencja naukowo-praktyczna
Sejmik Agroturystyczny Kaszub
Ostrzyce, 24 kwietnia 2010 r.

Temat wiodący:
Przemiany kultrowe wsi pomorskiej jako element produktu
turystycznego Kaszub

Program:

10.00 - adresy powitalne
         - prowadzenie: prof. Piotr Palich, AM Gdynia

10.30 - mgr Jarosław Lichacy, Prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia
            Agroturystycznego w Jarosławiu - "Rola stowarzyszeń w stymulowaniu
            rozwoju turystyki i przemian kulturowych na obszarach wiejskich"

         - mgr Aleksandra Wołoszyk, Wiceprezes Stow. "Academia Europa
            Nostra" - "Academia Europa Nostra jako promotor dziedzictwa
            kulturowego Kaszub"

         - dr Jacek Olszewski-Strzyżowski, Dyrektor POT Warszawa
            - "Kulturowa oferta turystyczna miast"

         - dr Tomasz Studzieniecki, AM Gdynia - "Morze nasze i nie nasze
            w tradycji kulturowej Kaszub Nordów"

11.30 - 12.00 - przerwa na kawę

12.00 - prof. Piotr Palich, AM Gdynia - "Przemiany kulturowe w identyfikacji
           tożsamości regionalnej mieszkańców wsi"

         - dr Jacek Hałaczkiewicz, AM Gdynia - "Rozbudowa różnych form
           bazy hotelarskiej na wsi i jej wpływ na przemiany kulturowe"

         - mgr Marian Kowalewski, Dyrektor GOK Somonino - "Przemiany
           kulturowe wsi na przykładzie działalności GOK w Somoninie"

13.00 - Obiad

14.30 - mgr Bogdan Donke, Wiceprezes PROT Gdańsk - "Oferta kulturowa
           turystyki wiejskiej w biurach podróży"

         - mgr Wojciech Okroj, Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji
           Starostwa Powiatowego w Kartuzach - "Przemiany kulturowe wsi
           pomorskiej w aspekcie Kaszubskiego Pierścienia"

         - mgr Barbara Ditrich, specjalista PODR Gdańsk - "Rola ODR
           w promocji dziedzictwa kulturowego wsi pomorskiej"

         - dyskusja i zakończenie Konferencji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XII Kiermasz Agroturystyczny - "Kaszuby zawsze", Sejmik Agroturystyczny
oraz Otwarcie Sezonu Turystycznego

17/18.05.2008 r.


Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni
Instytut Turystyki Hotelarstwa i Gastronomii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie


zorganizowały

XII KONFERENCJĘ NAUKOWO-PRAKTYCZNĄ "Markowe produkty turystyczne Pomorza"
Ostrzyce, Pensjonat U Stolema, 17.05.2008 r., godz. 10.00

PROGRAM:

10.00 - 10.15
      Otwarcie Konferencji - "Markowe produkty turystyczne Pomorza"

10.15
      Jacek Dariusz Olszewski Strzyżowski, dr - Rola POT we wspomaganiu rozwoju agroturystyki
      Patrycja Kozłowska, mgr inż. - Kreacja cech wiejskiego produktu turystycznego
      Jerzy Kozłowski, prof. dr - Koszty wykreowania i utrzymania produktu turystycznego
      Tomasz Kozłowski, mgr inż. - Ekonomiczne aspekty funkcjonowania marki w gospodarstwie agroturystycznym

11.30 - 12.00 - dyskusja
12.00 - 12.30 - przerwa kawowa


12.30
      Piotr Palich, prof.dr hab.inż., Katarzyna Mysiak, mgr
- Stan agroturystyki w województwie pomorskim
      Marian Kowalewski, mgr - Produkty turystyczne Gminy Somonino
      Wacław Mozolewski, prof. dr hab. - Dziedzictwo kulinarne jako produkt markowy
      Magdalena Warmińska, dr inż. - Tożsamość kulinarna wsi jako element produktu markowego gospodarstwa
            agroturystycznego

13.30 - 14.00 - dyskusja
14.00 - 15.00 - obiad


15.15
      Katarzyna Wilmańska, mgr - Znaczenie walorów kulturowych otoczenia gospodarstw agroturystycznych
            dla podniesienia ich atrakcyjności
      Jacek Hałaczkiewicz, dr inż. - Kategoryzacja hoteli jako czynnik podnoszenia jakości usług noclegowych
            w gospodarstwie agroturystycznych
      Ewa Saks, mgr - Znaczenie żywności ekologicznej w agroturystyce

16.35 - 17.05 - dyskusja


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
      JERZY KOZŁOWSKI, dr prof. WSG w Bydgoszczy
      BARBARA MARCISZEWSKA, dr hab. prof. AWF w Gdańsku
      PIOTR PALICH, prof.dr hab. inż. KOUTH AM w Gdyni

KOMITET ORGANIZACYJNY:
      JACEK OLSZEWSKI STRZYŻOWSKI, dr - dyr. Departamentu POT
      MARIAN KOWALEWSKI, mgr - dyr. GOK w Somoninie
      TOMASZ STUDZIENIECKI, dr - adiunkt AM w Gdyni
      JANUSZ BARCHAŃSKI - dyrektor - Academia "Europa Nostra"
      JACEK HAŁACZKIEWICZ, dr inż. - adiunkt AM w Gdyni
      WITOSŁAW LABUDA - praktyk branży turystycznej

PATRONAT HONOROWY
      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - MAREK SAWICKI
      Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej - RAFAŁ SZMYTKE
      Poseł na Sejm RP - STANISŁAW LAMCZYK
      Senator RP - DOROTA ARCISZESKA-MIELEWCZYK
      Wojewoda Pomorski - ROMAN ZABOROWSKI
      Marszałek Województwa Pomorskiego - JAN KOZŁOWSKI
      Starosta Kartuski - JANINA KWIECIEŃ
      Wójt Gminy Somonino - MIECZYSŁAW FLISIKOWSKI
      Rektor Akademii Morskiej w Gdyni - JÓZEF LISOWSKI

________________________________

XII SEJMIK AGROTURYSTYCZNY KASZUB
Ostrzyce, Pensjonat U Stolema - 17.05.2008 r., godz. 10.00

________________________________

FESTYN
Otwarcie Sezonu Turystycznego
Somonino, 18.05.2008 r.
(stadion PRP Radbur) - 16. 00- 23.00

Zagrały zespoły:
T&A - muzyka rozrywkowa, przeboje irlandzkie, For Sale i DJ - muzyka taneczna
A także ... program konkursowo-rozrywkowy

Organizator: GOK Somonino

_____________________________________________


XI SEMINARIUM NAUKOWE - Marka wiejskiego produktu turystycznego
Ostrzyce – U Stolema, 19.05.2007 r. – godz. 10.00

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
Katedra organizacji Usług Turystyczno Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni
Instytut Turystyki Hotelarstwa i Gastronomii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy


PROGRAM

10.00
      
Otwarcie Seminarium (władze lokalne)

10.15 -11.45
      
Znaczenie marki w kształtowaniu popytu
      Moderator – prof. dr hab. inż. Piotr Palich


10.15 – 10.30
      
Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
      Kompleksowy produkt turystyczny czynnikiem kształtowania
popytu.

10.30 - 10.45
      
Mgr inż. Patrycja Kozłowska
      Znaczenie marki w kreacji produktu turystycznego.

10.45 - 11.00
      
Dr Iwona Posadzińska – Strategia rozszerzania marki produktu turystycznego.

11.0 - 11.15
      
Dr Mirosław Boruszczak – Markowy produkt turystyczny jako czynnik rozwoju turystyki w Europie regionów.

11.15 - 11.30
      
Mgr inż. Tomasz Kozłowski – Rozwój turystyki wiejskiej a przemiany społeczno-gospodarczych
      na wsi.

11.30 - 11.45
      
Mgr Katarzyna Janowska – Determinanty rozwoju turystyki wiejskiej na Kujawach.

11.45 - 12.00
      
Przerwa kawowa

12.00 - 13.30
      
Produkty markowe wsi
      
Moderator – Dc. dr inż. Jacek Hałaczkiewicz

12.0 - 12.15
      
Dr inż. Magdalena Warmińska – Karczma Warmińska markowym produktem Warmii i Mazur.

12.15 - 12.30
      
Mgr inż. Agnieszka Walczak – Powidła Strzeleckie produktem markowym regionu Dolnej Wisły.

12.30 - 12.45
      
Prof. dr hab. Stefan Iwicki – Kraina w Kratę jako marka wiejskiego zagospodarowania turystycznego.

12.45 - 13.00
      
Dr hab.inż. Wacław Mozolewski – Markowy produkt turystyki wiejskiej Warmii.

13.0 - 13.15
      
Dr Elżbieta Gertsmann – Kółko Raduńskie jako potencjalny markowy produkt turystyczny Kaszub

13.15 - 13.30
      
Mgr Marian Kowalewski – Markowe produkty turystyczne Kaszub.

13.30 - 14.00
      
Przerwa kawowa

14.00 - 15.45
      
Czynniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”
      Moderator - dr hab. inż. Wacław Mozolewski


14.0 - 14.15
      
Prof. dr Jerzy Kozłowski – Bariery rozwoju agroturystyki.

14.15 - 14.30
      
Dr Tomasz Studzienicki, Tomasz Mazurek – Turystyka wiejska w euroregionie Bug.

14.30 - 14.45
      
Doc. Marek Grabiszewski – Znaczenie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w kreowaniu marki
      produktu turystycznego.

14.45 - 15.00
      
Mgr inż. Dorota Łoboda – Wpływ oczekiwań klientów na zmiany sposobu odżywiania mieszkańców wsi.

15.15 - 15.30
      
Doc dr inż. Jacek Hałaczkiewicz – Groty Mechowskie jako produkt turystyczny.

15.30 - 15.45
      
Dr Jacek Olszewski-Strzyżowski – Incentive na Kaszubach.

16.00 - 19.00
      
Spotkanie w plenerze

19.30
      
Spotkanie integracyjne U Stolema

XI SEJMIK AGROTURYSTYCZNY - Wiejskie produkty turystyczne
Ostrzyce – U Stolema, 20.05.2007 r. – godz.10.00

XI KIERMASZ AGROTURYSTYCZNY - Kaszuby zawsze
Otwarcie sezonu turystycznego, Somonino 20.05.2007


W dniu 13 kwietnia 2007 r. na Gdańskich Targach Turystycznych w Gdańsku, Gmina Somonino oraz Katedra
Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni
otrzymały NAGRODĘ SPECJALNĄ
za najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego 2006 w kategorii NAJLEPSZA IMPREZA
, którą
jest Konferencja Naukowo-Praktyczna i Sejmik Agroturystyczny w Somoninie, organizowana od 10 lat.
Organizatorami tej imprezy jest od początku Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-
Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni i Pensjonat "U Stolema" w Ostrzycach. Nagrodę, w imieniu Gminy Somonino,
odebrał Wicewójt Jerzy Gliwa oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Marian Kowalewski, a ze strony Katedry,
prof. Piotr Palich. Nagrodę przyznała Rada Programowa GTT i Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
Minister Wojciech Kodłubański, który wraz z Wicewojewodą Piotrem Karczewskim i Wicemarszałkiem Mieczyslawem
Strukiem nagrody wręczali.

W tym roku imprezy te odbywają się już po raz jedenasty w Ostrzycach w dniach 19/20 maja.
Patronat honorowy objęli Wicepremier Minster Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Lepper, Wicewojewoda Pomorski,
Piotr Karczewski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kozłowski, Starosta Powiatu Kartuskiego, Janina Kwiecień
oraz Wójt Gminy Somonino, Mieczysław Flisikowski.
Od lat imprezę tę finansowo wspiera Starostwo Powiatowe.

_______________________________________________

© GOK Somonino. All rights reserved.