Powrót do strony głównej


  Forum Twórczości Ludowej Kaszub - Somonino

Impreza o zasięgu regionalnym. Udział w niej biorą twórcy ludowi Kaszub. Odbywa się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, która to szkoła jest współorganizatorem imprezy. Integracyjne spotkanie środowiska tworców ludowych Kaszub, przybliżające charakter i warsztat pracy turystom i mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży. Każdy z twórców ma zapewnione miejsce na indywidualne stoisko wystawiennicze. Następuje tu wymiana poglądów i doświadczeń. Podczas forum odbywają się również spotkania tematyczne, pokazy pracy twórców na żywo na wystawionych stoiskach, występy zespołów folklorystycznych, prezentacja kuchni kaszubskiej.
Impreza trwa dwa dni, a jej celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub. Organizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe Kartuzy, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
ZSP Somonino

-------------------------------------------------------

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Wirtulany spacer po GOK Somonino

XIX Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej

W dniach 20 i 21 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
odbyło się XIX Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.

Temat wiodący: "KASZUBSKIE RYBACZENIE"

W forum uczestniczyło ponad 60 twórców z Pomorza, którzy prezentowali się na stoiskach.

Organizatorzy wydarzenia:
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie,
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie oraz Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"

PROGRAM:

piątek, 20.10.2017 r.

10.00 - uroczyste otwarcie
10.30 - spotkanie tematyczne: "Kaszubskie rybaczenie"
ok. 11.15 - przerwa na kawę
ok. 11.45 - spotkanie tematyczne cz.II
ok. 12.30 - poczęstunek kuchni kaszubskiej
ok. 13.00 - 15.30 - warsztaty tematyczne z młodzieżą
- prezentacja twórców i zwiedzanie stoisk

sobota, 21.10.2017 r.
10.30 - spotkania tematyczne w grupach (przerwa na kawę)
13.00 - podsumowanie i zakończenie XIX Forum

-----------------------------------------------------------------------

XVIII Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej

21-22.10.2016 r.
Zespółe Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Partnerzy: Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, Galeria Neubauer w Kartuzach

W dniach 21 i 22 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbyło się
XVIII Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.

Temat wiodący: "Ewolucja wzorów kaszubskich we wzornictwie odzieżowym".

Imprezie towarzyszyła:
- Wystawa prac malarskich
i kolekcji odzieżowej Stanisławy
Neubauer.
- Ekspoyzcja odzieży w tym strojów
ślubnych XX-XXI w. wraz ze zdjęciami
ślubnymi (ze zbiorów Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach,
Muzeum Borów Tucholskich
w Tucholi oraz Karoli Bober
z Lipusza)
- Prezentacja Marii Ollick
"Zwyczaje i obrzędy ślubne
na Pomorzu"

W forum uczestniczyło ponad
60 twórców z Pomorza,
którzy prezentowali się na stoiskach.

------------------------------------------

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie

XVII FORUM TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
ZIEMI KASZUBSKIEJ


 PROGRAM:
 piątek, 16.10.2015 r.
      10.00 - uroczyste otwarcie
      10.30 - spotkanie tematyczne
 cz. I - ZABAWY I GRY DZIECIĘCE NA PRZEŁOMIE XIX i XX w.
      ok. 11.15 - przerwa na kawę
      ok. 11.45 - spotkanie tematyczne
 cz. II - HISTORIA TAŃCA KASZUBSKIEGO
      ok. 12.30 - poczęstunek kuchni kaszubskiej
      ok. 13.00 - 15.30 - warsztaty tematyczne z młodzieżą
      - prezentacja twórców i zwiedzanie stoisk
      (tematy prezentuje: Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
      "TUCHLIŃSKIE SKRZATY" z Tuchlina)

 sobota, 17.10.2015 r.
      10.30 - spotkania tematyczne w grupach (przerwa na kawę)
      13.00 - podsumowanie i zakończenie XVII Forum

--------------------------------------------------

Komunikat dotyczący realizacji XVI Forum Twórczości
    Ludowej Ziemi Kaszubskiej
    
w dniach 17-18.10.2014 r. w Somoninie
                                                                 >>> więcej

-----------------------------------------------------------------

XV FORUM TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ ZIEMI KASZUBSKIEJ
w dniach 18-19 października 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Temat wiodący: "KOŁOWROTEK I KROSNA NA KASZUBACH"

PROGRAM:

piątek, 18.10.2013 r.
     10.00 - uroczyste otwarcie
     10.30 - spotkanie tematyczne:
     "KOŁOWROTEK I KROSNA NA KASZUBACH"
     ok. 11.15 - przerwa na kawę
     ok. 11.45 - II część spotkania
     ok. 12.30 - poczęstunek kuchni kaszubskiej
     ok. 13.00 - 15.30 - warsztaty tematyczne z młodzieżą
               - prezentacja twórców i zwiedzanie stoisk

sobota, 19.10.2013 r.
     10.30 - spotkania tematyczne w grupach (z przerwą na kawę)
     13.00 - podsumowanie i zakończenie XV Forum

Dnia 18 i 19 października 2013 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbyło się jubileuszowe,
XV Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.

Temat wiodący: KOŁOWROTEK I KROSNA NA KASZUBACH.

Pierwszego dnia miał miejsce pokaz pracy na kołowrotku. Przedstawiono tu cały cykl powstawania wyrobów z wełny, począwszy od przędzenia runa owczego, w wyniku czego wytwarzana była włóczka, a skończywszy na wykonywanych z owej przędzy skarpetkach. Całość opatrzona była odpowiednią prelekcją, przedstawiającą jak od podstaw przebiegał proces tworzenia swetrów, skarpet i innych wyrobów wełnianych wytwarzanych przez nasze matki, babki i prababki. Pokaz można było zrealizować dzięki uprzejmości pań: Emilii Reclaf z Sierakowic (prelekcja), Marii Markowskiej z Kartuz (przędzenie na kołowrotku) i Irenie Mielewczyk z Kartuz (dzierganie na drutach). Oprócz pokazu przędzenia wełny, podczas Forum zaprezentowany został pokaz tkania na krosnach. Zadania tego podjął się p. Witold Bobrowski z Głodnicy, który zaprezentował sposób tkania, prowadzony niegdyś na Kaszubach.
Twórcy swoje prace prezentowali na kilkudziesięciu stoiskach, gdzie była możliwość podpatrzenia ich przy pracy twórczej. Odwiedzający Forum miel;i okazję nie tylko zapoznać się z historią pracy twórców, ale również mogli nabyć dla siebie wyrobów ludowych. W Forum uczestniczyli uczniowie kilku gimnazjów z powiatu kartuskiego z nauczycielami regionalizmu.
Drugiego dnia uczniowie ZSP Somonino przygotowali program artystyczny dla twórców. Tego dnia, tradycyjnie już, odbyły się warsztaty tematyczne, na których twórcy zaproponowali temat kolejnego spotkania w przyszłym roku.
W bieżącym roku swą obecnością Forum zaszczyciło ponad 50 twórców z regionu kaszubskiego.
Organizatorem XV Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej był Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie i Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie.

---------------------------------------------------------

FORUM TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ ZIEMI KASZUBSKIEJ 2012
Temat wiodący: "KASZUBSKIE PRZYŚPIEWKI I WICE"

PROGRAM:

piątek, 12.10.2012 r.
       10.00 - uroczyste otwarcie
       10.30 - spotkanie tematyczne:
       "KASZUBSKIE PRZYŚPIEWKI I WICE"
       ok. 11.15 - przerwa na kawę
       ok. 11.45 - II część spotkania
       ok. 12.30 - poczęstunek kuchni kaszubskiej
       ok. 13.00 - 15.30 - warsztaty tematyczne z młodzieżą
              - prezentacja twórców i zwiedzanie stoisk

sobota, 13.10.2012 r.
10.30 - spotkania tematyczne w grupach (z przerwą na kawę)
13.00 - podsumowanie i zakończenie XIV Forum

W dniach 12-13 października br. odbyło się XIV Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej "KASZUBY ZAWSZE". Tym razem, na prośbę twórców, tematem przewodnim dwudniowego spotkania były "Kaszubskie przyśpiewki i wice".
Gości przez dwie godziny zabawiali: Pani Zosia i Pani Agnieszka, ks. Roman Skwiercz oraz Pan Zdzisław Dawidowski,
a na diabelskich skrzypcach, Andrzej Olszewski oraz na największym na świecie burczybasie - jeden z jego twórców,
Pan Jerzy Walkusz. Pracownicy ośrodka kultury na tę okazję, przygotowali dla gości śpiewniczki z kaszubskimi piosenkami. Imprezę zaszczyciły swoją obecnością Starosta Powiatu Kartuskiego, Janina Kwiecień oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Jolanta Tersa. Jak zawsze, obecna była Radna Powiatu Kartuskiego, Pani Iwona Formela. Miłymi gośćmi Forum byli również: prof. Piotr Palich i dr Jacek Hałaczkiewicz z Akademii Morskiej w Gdyni, a także dr Jacek Olszewski z Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. Na Forum przybyło okolo 60 twórców z całego Pomorza, którzy prezentowali swoje wyroby na stoiskach, gdzie mogli podzielić się swoimi pracami i wiedzą z młodzieżą i gośćmi.

Organizatorami Forum byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie
przy mocnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.
Dziękujemy. Do zobaczenia za rok.


Dnia 21 i 22 października 2011 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbyło się XIII Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej. Temat wiodący: KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I TRADYCYJNE.

PROGRAM:

piątek, 21.10.2011 r.
10.00 - uroczyste otwarcie
10.30 - spotkanie tematyczne:
        "KOWALSTWO TRADYCYJNE I ARTYSTYCZNE"

ok. 11.15 - przerwa na kawę
ok. 11.45 - II część spotkania
ok. 12.30 - poczęstunek kuchni kaszubskiej
ok. 13.00 - 15.30 - warsztaty tematyczne z młodzieżą - prezentacja twórców i zwiedzanie stoisk
16.00 - Msza Święta z poświęceniem Drogi Krzyżowej (przy kapliczce u p.p. Walkuszów w Hopowie)

sobota, 22.10.2011 r.
10.30 - spotkania tematyczne w grupach (z przerwą na kawę)
13.00 - podsumowanie i zakończenie XIII Forum

Pierwszego dnia miała miejsce prelekcja prowadzona przez znanego na Kaszubach twórcę ludowego, Jerzego Walkusza, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię swojej pracy w przydomowej kuźni. Temat współczesnego kowalstwa artystycznego przedstawił właściciel PPHU "ARTSTAL" w Somoninie, Andrzej Regliński. Twórcy swoje prace prezentowali na kilkudziesięciu stoiskach, gdzie była możliwość podpatrzenia ich przy pracy a także zakupienia wyrobów ludowych.
W godzinach popołudniowych Twórcy mieli możliwość uczestniczyć w uroczystym otwarciu i poświęceniu stacji Drogi Krzyżowej, wykonanej przez rzeźbiarzy - twórców ludowych w Hopowie, na ziemi rodzinnej Krystyny i Jerzego Walkuszów. Mszę świętą koncelebrowaną odprawiali: ks. proboszcz Tadeusz Łącki i ks. kan Bogusław Rumiński oraz syn pp. Walkuszów, ks. Marek Walkusz
Drugiego dnia odbyły się warsztaty tematyczne, na których twórcy zaproponowali temat kolejnego spotkania w przyszłym roku. Będą to "Kaszubskie przyśpiewki i wice".
W bieżącym roku swą obecnością Forum zaszczyciło około 50 twórców z regionu kaszubskiego.

Organizatorem XIII Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej był Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie i Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska"
w Somoninie.------------------------------------------------------------


Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej 2010

Dnia 15 i 16 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbyło się XI Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.
Temat wiodący: BURSZTYN - BOGACTWO POMORZA.

Pierwszego dnia miała miejsce prelekcja prowadzona przez dr Elżbietę Sontag - "Inkluzja w bursztynie" oraz mistrza złotnictwa, Włodzimierza Luksa - "Produkcja wyrobów z bursztynu".
Twórcy swoje prace prezentowali na kilkudziesięciu stoiskach, gdzie była możliwość podpatrzenia ich przy pracy a także zakupienia wyrobów ludowych.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty tematyczne dla młodzieży szkolnej oraz wycieczka krajoznawcza po okolicy dla twórców.
W bieżącym roku swą obecnością Forum zaszczyciło ponad 60 twórców z regionu kaszubskiego.

Organizatorem XI Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej był Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie i Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w Somoninie
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.


---------------------------------------


Pani dr Elżbieta Sontag Uniwersytet
Gdański.


Pan Włodzimierz Luks mistrz złotnictwa,
muzeum bursztynu w Gdańsku.


Wyrób masła w cierzonkach, w wykonaniu
uczniów ZSP w Somoninie.
Cierzonki wykonał bednarz Jerzy Jankowski.

   Foto z VI FORUM TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ ZIEMI KASZUBSKIEJ

© GOK Somonino. All rights reserved.